Monday, 2 January 2017

CARA JAUHI PERASAAN TAKSUB

Taksub, jumud, ekstrim merupakan punca minda tertutup.  Nabi Muhammad SAW bukan pemimpin atau ketua parti politik Islam. 

Biarpun proses pemerintahan dikaitkan dengan politik, tetapi Rasulullah SAW tidak menubuhkan parti politik. Bahkan ketika zaman Rasulullah SAW tidak wujud istilah parti politik. 

Dakwaan mengaitkan Rasulullah SAW sebagai pemimpin parti politik bererti menyamakan baginda dengan status ketua parti seperti sekarang. 

Sesungguhnya Rasulullah SAW bebas daripada pengaruh ideologi politik.  Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kepimpinan adalah merangkumi segenap aspek kehidupan manusia termasuklah politik.    

Sesungguhnya terdapat perbezaan amat ketara antara Islam dengan parti politik.  Jadi tidak mungkin ada parti politik yang dapat berperanan sebagai parti untuk umat Islam.  Islam tidak mengasing-asingkan umatnya berdasarkan parti politik.    

Islam untuk seluruh manusia tanpa mengira batasan geografi, pemerintahan, bangsa dan budaya.  Sedangkan parti politik hanya untuk sesiapa yang mendaftar sebagai ahlinya.  Keahliannya terbuka kepada pemimpin di sesuatu kawasan sahaja. 

Parti politik terikat kepada perlembagaan yang dibuat oleh manusia.  Tetapi, Islam sepenuhnya diturunkan Allah SWT kepada manusia.  

Tidak akan terjadi apa yang dibuat manusia akan menyamai apa diturunkan Allah SWT.  Sesiapa benar-benar mengikuti apa diturunkan Allah SWT  tidak perlu mencipta yang baru.   

Perjuangan politik berdasarkan kepada kepentingan parti mengikut matlamat yang ditetapkan.  Setiap parti politik mempunyai perlembagaan yang berbeza.  Mereka bebas mengubah perlembagaan parti jika mendapat persetujuan majoriti ahli.

Manakala Islam memperjuangakan kepentingan sejagat.  Islam tidak memperjuangan kepentingan kelompok.  Islam adalah universal dan hukum yang ditetapkan dalam Islam tidak sekali-kali dapat diubah atau ditukar-tukar mengikut selera kelompok tertentu sahaja.  

Seluruh umat Islam menggunakan sumber hukum yang sama iaitu dari al-Quran, hadis dan keputusan bersama para ulama.  

Perpaduan Islam menyeru kepada kesatuan dan tidak boleh memulau mana-mana individu Islam.  Tetapi amalan parti membolehkan seseorang disekat menjadi ahli atau dibuang menjadi ahli jika tidak mematuhi peraturan parti. 

Peraturan itu samalah seperti melarang individu atau kumpulan lain daripada bersama-sama berjuang menegakkan agama Islam (berdasarkan apa yang didakwa).  Sesiapa melarang orang berjuang di jalan Allah SWT, bermakna menentang Allah SWT. 

Jika keislaman ditentukan dengan parti politik, bagaimana nasib orang yang ditolak dan dibuang daripada parti politik Islam?  Apakah keislaman ditentukan oleh pemimpin politik?  Apakah orang yang tidak menyertai parti Islam bermakna dia tidak Islam? 

Apa yang ditekankan oleh Rasulullah SAW ialah pemerintahan dalam masyarakat dan negara.  Banyak hal kenegaraan dijelaskan untuk membentuk keamanan, kemajuan dan keadilan dalam pemerintahan. 

Sesiapa yang mengikuti kaedah pemerintahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sudah layak dipanggil pemerintah Islam biarpun parti atau negara yang dipimpin itu tidak menggunakan nama 'Islam'.

Tugas pemerintah lebih penting ialah mewujudkan persekitaran yang selamat, aman, kesejahteraan, harmoni, adil, peluang pekerjaan, kemudahan awan dan pendidikan. Pemerintah boleh melaksanakan dasar-dasar Islam tanpa pengiystiharan negara Islam. 

Sempurnanya Islam bukan atas gelaran atau nama, tetapi berdasarkan apa yang dilakukan dengan niat mematuhi perintah agama dengan melakukan apa yang disuruh dan menjauhkan apa yang ditegah.

Rasulullah SAW tidak menyebut mengenai penubuhan parti politik Islam.  Perkara ini tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW.  Justeru, Rasulullah SAW bukanlah pemimpin parti politik Islam.  Baginda pemimpin bagi seluruh umat Islam sepanjang zaman.No comments:

Post a Comment