Monday, 9 January 2017

STATISTIK KADAR PERCERAIAN MENINGKAT


Statistik bilangan kes perceraian amat membimbangkan. Sebanyak 92,678 pasangan di seluruh negara mendaftarkan penceraian masing-masing dalam tempoh 2012 hingga 2014 dengan ada antara mereka hanya berkahwin kurang daripada lima tahun. Angka itu menunjukkan berlaku peningkatan pendaftaran pence­raian setiap tahun dalam tempoh tiga tahun kebelakangan ini.

Statistik menunjukkan pada 2012 sebanyak 29,253 pasangan mendaftar untuk bercerai, manakala pada 2013 pula sebanyak 29,583 pasangan dan angka tersebut terus meningkat kepada 33,842 pasangan pada 2014.

Antara masalah yang menjadi punca utama mereka mendaftarkan penceraian ialah lemah didikan agama, faktor ekonomi, campur tangan orang ketiga, masalah seksual, masalah sosial, masalah kesihatan, masalah kerjaya, tidak bertanggungjawab dan masalah komunikasi.

Bagi tempoh sama juga seba­nyak 12,434 pasangan telah mendaftar untuk rujuk kembali, dalam hal ini semua pihak harus sepakat mencari penyelesaian bagi mengelak statistik penceraian di negara ini terus meningkat setiap tahun.

Untuk mengurangkan kadar perceraian, kerajaan melancarkan Modul Pasca Perkahwinan Islam. 

Modul Pasca Perkahwinan dilancarkan bagi merealisasikan pelaksanaan Dasar dan Pelan Tindakan Keluarga Sakinah Negara untuk memperkukuhkan institusi kekeluargaan Islam melalui pemantapan kualiti serta integriti setiap individu dalam keluarga.

Modul berkenaan dibahagikan kepada empat fasa perkahwinan iaitu Fasa Bulan Madu bagi tempoh perkahwinan satu hingga lima tahun, Fasa Sehati Sejiwa (enam hingga 10 tahun), Fasa Semarak Kasih (11 hingga 20 tahun) dan Fasa Syurga Cinta (21 tahun ke atas).

No comments:

Post a Comment