Saturday, 7 January 2017

TANGKIS FITNAH CARA DAKWAH

Hina, fitnah, umpat, tuduhan, provokasi cetus tegang.  Umat Islam perlu bersatu menangani isu penghinaan terhadap Nabi Muhammad, terutama yang dilakukan di laman sosial.

Memandangkan penghinaan itu dilakukan di laman sosial, maka melalui medium sama juga masalah itu perlu ditangani.

Memang, isu ini telah cuba ditangani oleh pihak berkuasa. Tetapi, pada masa sama menjadi tanggungjawab seluruh umat Islam untuk menjalankan tugas dakawah.

Pendekatan berdakwah melalui laman sosial dilihat bersesuaian pada zaman sekarang yang mana masyarakat semakin kurang menghadiri ceramah agama di masjid, sebaliknya lebih tertumpu di depan komputer.

Kita kena ikut peredaran zaman. Kalau masih menggunakan medium lama seperti mengadakan ceramah di tempat umum, dakwah tak sampai, sebab mereka (orang yang menghina nabi) tak pergi masjid.

Malang sekali, banyak individu lebih menggunakan medium sosial untuk bertelagah dan melakukan fitnah sesama sendiri.  Mereka lebih berminat untuk menyebarkan fitnah, berbanding untuk berdakwah.

Sesungguhnya, peranan dakwah bukan saja perlu dilakukan oleh mufti, pak imam, ustaz dan guru agama saja.  Tugas itu menjadi tanggungjawab seluruh umat Islam. 
 


Pengisian yang jelas perlu diterapkan dalam dakwah jika disampaikan sebagai sesi kaunseling kepada masyarakat cetek ilmu agama dan memandang remeh isu sensitif itu.

Dalam Islam, umatnya tidak diajar menghina agama lain.  Isu yang menyentuh sensitiviti keagamaan sepatutnya tidak timbul kerana sebelum ini rakyat Malaysia boleh hidup dengan aman dengan saling menghormati kepercayaan masing-masing.


Perkara 3 Perlembagaan Malaysia menjelaskan bahawa agama islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.

Perkara 11. Kebebasan Beragama

(1) Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkannya.

(2) Tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diuntukkan khas kesemuanya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agamanya sendiri.

(3) Tiap-tiap kumpulan agama berhak—
(a) menguruskan hal ehwal agamanya sendiri;
(b) menubuhkan dan menyenggarakan institusi-institusi bagi maksud agama atau khairat; dan
(c) memperoleh dan mempunyai harta dan memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang.


(4) Undang-undang Negeri dan berkenaan dengan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam.

(5) Perkara ini tidaklah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang am yang berhubungan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau prinsip moral.

No comments:

Post a Comment