Tuesday, 13 December 2016

PENIPUAN SKIM PIRAMID CEPAT KAYA

Skim cepat kaya atau skim piramid menarik minat orang tamak menyertainya yang akhirnya menjadi mangsa tipu sehingga menyebabkan atau punca muflis.  

Kisah penipuan skim cepat kaya memang diketahui ramai kerana ia bukan perkara baru dan selalu didedahkan dalam media massa. Malangnya ramai yang masih tidak mengambil iktibar peristiwa pendedahan mangsa skim cepat kaya.  

Disebabkan tidak serik dan masih mempercayai skim cepat kaya yang menjanjikan perkara bukan-bukan, mereka rela ditipu dan menjadi mangsa.

Malah yang pelik ialah orang yang pernah ditipu dan masih rela ditipu untuk sekian kalinya. Mereka mengharapkan nasib kali ini lebih baik dan memberi keuntungan seperti yang dijanjikan. 

Paling ketara ialah penipuan berasaskan sistem piramid yang berselindung di sebalik jualan langsung. Mereka yang mengetahui kewujudan sistem piramid, tetapi masih meneruskan atas alasan dia berada di atas dan berpeluang mendapat keuntungan lebih tanpa mempedulikan nasib pelabur baru yang dibawa olehnya memasuki skim itu.

Perbuatan itu samalah dia merampas hak orang muslim lain. Sesungguhnya amat besar dosa yang dilakukan itu hingga menghalangnya memasuki syurga.

Perkara ini dijelaskan Rasulullah SAW melalui sabda bermaksud: “Sesiapa merampas hak orang muslim dengan sumpah, dia wajib masuk neraka dan haram baginya syurga.” (Riwayat Muslim).

Maka berhati-hatilah dalam urusan mencari rezeki. Sebaik-baik cara mencari rezeki ialah dengan bersungguh-sungguh melakukan usaha, biarpun terpaksa berdepan dengan kesukaran. Allah menyediakan seluruh penjuru alam ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. 

Tidak ada jalan mudah untuk berjaya.  Kita perlu berusaha gigih.  Belajarlah dengan mereka yang telah berjaya dalam perniagaan masing-masing.  Pasti mereka menceritakan perit maung sebelum mereka berjaya.

Maka itu, jika ada yang menjanjikan kejayaan dengan mudah, pasti ada yang tidak kena.  Kita berkemungkinan akan menjadi mangsa penipuan.  Orang lain akan mengambil kesempatan atas kebodohan dan ketamakan kita.

Perniagaan jualan langsung umumnya dan yang dijalankan secara MLM khususnya adalah salah satu bentuk perniagaan yang telah menyumbang kepada pendapatan individu dan ekonomi negara.

Perniagaan dalam kategori ini menjadi suatu landasan yang memberi ruang dan peluang kepada orang ramai untuk menambah pendapatan isi rumah bagi menjana sumber mata pencarian secara tetap atau sampingan ke arah meningkatkan taraf hidup.

Antara ciri-ciri MLM ialah wujudnya barang untuk diniagakan.  Kita perlu menjual dan menaja orang lain untuk mengembangkan perniagaan.  Modal yang diperlukan kecil dan tidak ada paksaan untuk menyediakan wang yang banyak dalam jumlah tertentu.

Ini berlainan skim piramid yang mana perkiraan, pelan, pengendalian atau proses berantai yang bonus atau faedah diperoleh semata-mata atau terutamanya daripada perekrutan atau pengambilan peserta ke dalam skim, pelan, pengendalian atau proses berantai piramid berbanding dengan jualan barang, perkhidmatan atau harta tidak ketara oleh peserta.

Skim piramid atau skim cepat kaya adalah tidak mematuhi prinsip-prinsip Syariah kerana berteraskan unsur perjudian atau pertaruhan (qimar) melalui permainan wang (money game) iaitu downline yang baharu ditaja oleh upline akan kehilangan wang penyertaan jika tidak berusaha mencari downline yang lain.

Skim piramid tidak mementingkan aspek penjualan. Sebaliknya pelan lebih memfokuskan kepada pencarian atau perekrutan ahli baharu (downline) semata-mata atau terutamanya dan bukan dengan tujuan menjalankan perniagaan melalui aktiviti pergerakan produk kepada pengguna-pengguna akhir secara sewajarnya.

Pendapatan peserta dan syarikat dalam skim piramid atau skim cepat kaya dijana daripada yuran penyertaan ahli baharu semata-mata atau terutamanya dan bukan hasil daripada penjualan barang atau perkhidmatan.

Pembelian wajib barang atau perkhidmatan atau harta tidak ketara atau bayaran minimum atau kehendak jualan dikenakan sebagai syarat untuk melayakkan seseorang mendapat bonus atau faedah ekonomi lain dalam skim terhadap pembelian atau jualan peribadi atau pembelian atau jualan ahli di bawahnya.

Peserta tidak diberi pilihan dan dikehendaki melakukan "inventory front-loading” iaitu membeli barang atau perkhidmatan dalam amaun yang tidak munasabah yang melebihi jangkaan boleh dijual atau digunakan dalam suatu tempoh masa yang munasabah.

Pembelian pangkat atau pembelian lebih daripada satu keahlian merupakan pendekatan yang mengandungi elemen skim piramid dan dengan itu adalah bertentangan dengan hukum syarak.

Syarikat yang menetapkan struktur pembayaran bonus mengikut susunan hierarki yang ketat tanpa membenarkan peserta melangkau upline dengan tidak mengambil kira keupayaan dan usaha sebenar peserta adalah mengandungi elemen skim piramid yang bertentangan dengan hukum syarak.

Skim piramid mengandungi Unsur Penipuan, Penindasan, Manipulasi dan Eksploitasi Dalam Pelan Pemasaran dan Pelan Pemberian Insentif

Sebarang unsur penipuan, penindasan, manipulasi dan eksploitasi oleh ahli atau pengedar dalam usaha mencari ahli baharu semata-mata atau terutamanya untuk meningkatkan sasaran pencapaian kumpulan adalah ditegah oleh hukum syarak.

"Manipulasi" ertinya segala tindakan dan selok-belok untuk memperdaya orang atau mempengaruhi pendirian orang lain tanpa disedari orang itu.

"Eksploitasi" ertinya perbuatan (tindakan) mengambil kesempatan untuk mempergunakan seseorang atau sesuatu keadaan dan secara tidak adil demi kepentingan atau keuntungan diri sendiri.

Skim piramid juga mengandungi unsur paksaan yang bertujuan untuk mencari ahli baharu hendaklah dibuat menerusi pendekatan dan kaedah yang telus dan berhikmah tanpa unsur paksaan yang boleh mengganggu atau mendatangkan kegelisahan dan kegusaran kepada individu yang didekati.

Skim piramid mengandungi unsur pembaziran apabila pembelian dalam kuantiti yang banyak tanpa justifikasi yang wajar semata-mata untuk mendapatkan bonus yang ditawarkan tanpa mempunyai strategi pemasaran yang sewajarnya.  

Sepatutnya pembelian produk yang ditawarkan oleh syarikat hendaklah berlandaskan kepada keperluan kepenggunaan sebenar dan/atau keupayaan untuk menjual produk tersebut.

Satu lagi unsur skim piramid ialah menjanjikan keuntungan tetap tanpa usaha
Mana-mana syarikat jualan langsung yang menjanjikan keuntungan tetap kepada peserta melalui pemberian komisen/bonus tanpa sebarang usaha yang jelas meliputi aktiviti promosi dan penjualan barang atau perkhidmatan adalah bertentangan dengan hukum syarak kerana mengandungi unsur riba.

Unsur lain yang perlu ditolak ialah apabila perniagaan mengandungi unsur syubhah. Dalam konteks perniagaan jualan langsung yang berteraskan multi-level marketing,syarikat hendaklah memastikan bahawa pelan pemasarannya adalah bebas daripada perkara yang tidak jelas atau syubhah dalam setiap aspek perniagaan tersebut meliputi pelan pemasaran, pemberian insentif, barang dan perkhidmatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya bagi memastikan perniagaan yang dijalankan adalah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh Islam.

Rasulullah SAW bersabda bahawa perdamaian diharuskan di kalangan orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram dan orang Islam terikat dengan syarat-syarat sesama mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Diriwayatkan oleh al-Tirmizi).

Prinsip saling reda-meredai penting dalam perniagaan. Firman Allah SWT dalam surah al-Nisa, ayat 29 bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu.”

Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahawa sesungguhnya jual beli adalah berdasarkan konsep saling reda-meredai (kerelaan kedua-dua belah pihak). (Diriwayatkan oleh Ibn Majah)

Penipuan dalam perniagaan amat ditegah dalam Islam. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW telah berjalan melalui satu timbunan makanan lalu baginda memasukkan tangannya dalam timbunan tersebut maka tersentuh jari-jarinya sesuatu yang basah, lalu baginda bertanya kepada tuan makanan tersebut, “Apa ini?” Lalu dia menjawab, “Makanan itu terkena air hujan”, Rasulullah lantas berkata, “Tidak bolehkah kamu meletakkan yang basah itu di atas sehingga orang dapat melihatnya,” kemudian baginda bersabda, “Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami.” (Diriwayatkan oleh al-Tirmizi).

Mereka yang menjalankan perniagaan dengan jujur akan sentiasa diberkati.  Sabda Rasulullah SAW: “Pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar (pilihan untuk meneruskan akad atau pun tidak) selagi mana mereka belum berpisah. Sekiranya mereka berkata jujur dan menjelaskan (kondisi barang dan harganya) dalam jual-beli, kedua-duanya akan diberkati. Namun sekiranya mereka berdusta dan menyembunyikan (perkara yang sebenar), maka dihapuskan keberkatan jual beli mereka.‟ (Diriwayatkan oleh al-Bukhari)  

No comments:

Post a Comment